Nechcený odkaz aneb Sú alergie dedičné?

Otázku, ako a prečo vznikajú alergie, si kladú vedci už niekoľko desaťročí. Cez veľký pokrok vo výskume ale stále zostávajú niektoré otázniky. Na rozvoji týchto problémov sa síce podieľa viac faktorov, dedičné vlohy ale rozhodne nie sú zanedbateľné.


Rizikové faktory

Faktory ovplyvňujúce to, či u človeka alergie vznikne, alebo nie, je možné rozdeliť do dvoch skupín.

  • Prvá skupina: zahŕňa rizikové faktory jedinca, kam patrí dedičnosť, pohlavie, rasa a vek. Dedičnosť má v tejto skupine najvýznamnejší vplyv.
  • Druhá skupina: spadajú sem rizikové faktory prostredia - teda prenatálny vývoj, stretnutie s infekčnými chorobami počas raného detstva, znečistenie životného prostredia, hladiny alergénov aj diéty.

Rodinné vzťahy

Výskyt alergií je silne viazaný na príbuzenské vzťahy. U jednovaječných dvojčiat sa v 70% vyskytne rovnaká precitlivenosť, dvojvaječné dvojčatá trpí identickú alergiou len v 40%. Týmito ťažkosťami trpiaci rodičia mávajú častejšie alergické potomkov a problémy u týchto detí bývajú obvykle silnejšie než u ratolestí, ktorých rodičia alergiu nepoznajú. Deti však nemusí byť precitlivené voči rovnakému alergénu ako dospelí. Zdá sa, že dedičná je vloha k rozvoju alergie daná odchýlkou ??v imunitnom systéme, nie konkrétnej alergie.

Hľadanie vinníkov

Vedci sa zaoberali otázkou, ktoré miesto v ľudskom genóme je za prenos dispozície k alergiám zodpovedné. Mnoho výskumov došlo k tomu, že boli odkryté konkrétne gény, ktorých výnimky zvyšovala nebezpečenstvo rozvoja precitlivenosti. Neexistuje ale jediný vinník, génov, ktoré môžu ovplyvňovať dedičnosť alergiou, je celý rad. Navyše je zrejmé, že dochádza k vzájomnej súhre genetických vlôh a faktorov prostredia. Výskum dedičnosti alergiou by mal v budúcnosti umožniť lepšie predpovedať odpoveď na liečbu a určiť vhodnú stratégiu, ako ku každému pacientovi pristupovať. Odkrývanie molekulárnych dejov vedúcich k alergii by mohlo prispieť k možnosti liečiť chorých cielene.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: