Nemecko bude mat od novembra tretej pohlavia

Intersexuálové a hermafroditi v Nemecku už sa nemusia trápiť tým, čo vyplní do kolónky pohlavia. Od novembra tohto roku budú môcť vyplniť X ako symbol pre tretí pohlavia. Problém však môžu mať v mnohých krajinách sveta.


Lebo v cestovnom pase uznávanom medzinárodne môže byť buď F (žena), alebo M (muž)

Podľa denníka Süddeutsche Zeitung má zákon umožňujúci používať nečlenské pohlavia pomôcť tým, ktorí trpia intersexualita a nie sú ani muži, ani ženami. Pohlavie nebude musieť byť vyplnené novo ani po narodení dieťaťa. Jedinci vykazujúci znaky mužskej i ženskej budú mať v rodnom liste kolonku prázdnu. A neskôr ju vyplní buď písmenom X pre tretiu pohlavia, alebo si môžu zvoliť jedno z tých tradičných - muž / žena. "Pokiaľ nebude možné dieťa po narodení identifikovať jasne ako ženu či muža, pohlavia osoby bude ponechané prázdne a toto tiež nebude uvedené v matričnom zázname," píše Süddeutsche Zeitung. Zákon bol prijatý na základe odporúčania nemeckého Federálneho ústavného súdu. A má vyjsť v ústrety intersexuálům a hermafroditům, ktorí sa narodia s telom vykazujúcim mužské i ženské znaky. Nie je tak určené transsexuálom, u ktorých nie je problém s determinácii pohlavia, ale ktorí sa narodia v tele opačného pohlavia. Zatiaľ ale nie je jasné, ako budú intersexuálové stáť pred zákonom o manželstve, ktorý je definovaný len pre mužov a ženy.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí: